flower-2.jpg

'IK ZIE GEEN ZIEKTES, ALLEEN MENSEN'
(Jan Foudraine, psychotherapeut en auteur van het boek 'Wie is van hout'')

 

Het woord emotie betekent ' energie in beweging.'

Een emotie is een sterk gevoel dat ons raakt of wel 'beweegt'

Emoties maken in principe het leven de moeite waard.

Emoties brengen je dichter bij jezelf, houden je een spiegel voor

Als emoties sterk zijn, kun je dat zien aan een veranderend patroon in je hartritme.

Ons brein bestaat uit 3 delen:

1e brein = reflex/instinct  ook wel het reptielenbrein genoemd

2e brein = limbisch systeem. hier zetelt het gevoel, hier bevinden zich ook de amygdala

en de hippocampus/ geheugen

3e brein = cortex , dit stuurt het denken, oplossen, plannen

 

In bepaalde situaties, zoals gevaar,  overheerst altijd het reptielenbrein (instinctmatig)

Als er onverwacht een tijger op je pad komt, zul je in eerste instantie vanuit je gevoel handelen.

Niet altijd lopen de 3 breinen synchroon met elkaar.

Als we ons laten leiden door onbeheerste  emoties en dus handelen vanuit het 2e brein

kan dat vaak een vertekend beeld van de situatie geven.

Emoties hebben invloed op de werking van ons lichaam

we kunnen ziek worden door onverwerkte emoties

Emotionele herinneringen uit het verleden, kunnen opnieuw aangeraakt worden door een gebeurtenis uit het heden.

Het gevoel is er zo snel dat het 3e brein niet eens de kans krijgt om te bedenken wat en of er eventueel een 

verschil is tussen de situatie uit het verleden en het heden.

Deze reactie kan een acute of een vertraagde reactie op het lichaam hebben.

Soms beseffen we niet eens wat er aan de hand is, waarom we ineens een bepaald gevoel krijgen.

Onverwerkte emoties kunnen een grote invloed hebben op ons dagelijks leven.

 

Emotonial Freedom Technique/ Emotionele vrijheidstechniek

is een methode om onverwerkte emoties/trauma's te verwerken

en je ervan te bevrijden.

Een emotie laat zich niet onderdrukken.

Er alleen maar over praten, dus rationeel verklaren, werkt oppervlakkig en 

vaak maar tijdelijk.

Het werkelijke probleem wordt er niet mee opgelost.

 

 

De EFT methode gaat dieper tot de kern en maakt je vrij van de belemmerende emotie

 

 

 

 

 

 

 

Hersenen